Forside

Velkommen til Norddjurs Midt Pastorat

De blev valgt til menighedsrådet

Tirsdag 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i alle sogne i Norddjurs Midt Pastorat, og en lang række personer blev valgt til de nye menighedsråd. Enkelte steder skal der en ny omgang til med en ekstra valgforsamling, for at få de sidste pladser fyldt op.
Med mindre der inden den 13. oktober indgives kandidatlister, der i givet fald vil udløse et afstemningsvalg, er menighedsrådene sammensat af de her nævnte personer.

De nye menighedsråd træder i funktion fra første søndag i advent, den 29. november og fire år frem.

Ålsø
Ny valgforsamling tirsdag 6. oktober kl. 19.00 i Hr. Sørens Hus, Søren Quists Vej 29, 8500 Grenaa. 

Hoed
Minna Høgenhaven Pedersen 
Jeanette Christiansen 
Lars Kjær 
Gregers Vester Jakobsen 
Finn Bastholm Pedersen 

Vejlby
Anni Schmidt  
Kristian Dam
Børge Juul
Anja Sandberg Pedersen
Esben Schmidt
Stedfortræder:
John Secher Eriksen

Homå
Ny valgforsamling tirsdag 6. oktober kl. 19.00 i Hr. Sørens Hus, Søren Quists Vej 29, 8500 Grenaa. 

Lyngby-Albøge-Trustrup
Jette. K. Dalkær Petersen
John Rasmussen
Frank Nielsen
Jette Skriver Eriksen
Jannie Boye Kirk
Albøge:
Ny valgforsamling tirsdag 6. oktober kl. 19.00 i Sognestuen i Lyngby Præstegård. 

Ørum-Ginnerup-Stenvad
Birgit Bødker Kahr
Ellen Jette Pedersen
Else Marie Johnsen
Erna Møller Laursen
Frank Kjærsgaard Birch
Freddy Andersen
Grethe Johnsen Svensson
Lars Søren Precht Jensen
Lene Balle Glerup
Leo Sørensen 
Mogens Højgaard Larsen
Ulla Greta Skovsen
Villy Højgaard Larsen 
Stedfortrædere:
Birgith Elin Pindstrup Sørensen 
Harald Villemoes
Søren Hansen

Fjellerup
Birte Thomsen
Peter Westrup
Ny valgforsamling tirsdag 6. oktober kl. 19.00 i Konfirmandstuen ved Fjellerup Præstegård. 

Glesborg
Conny Agnethe Nielsen
Dorthe Bjørnebo Gissel
Jens Pedersen
Klavs Erck
Pernille Møgelvang Dohn

 

Vigtig information

Brug din stemme……for vi har brug for den!

 

I år er der igen valg til menighedsrådene – 15. sep. har vi alle mulighed for at gøre vores stemme gældende i det sogn, hvor vi bor.

Som med alt andet, skabes livet i kirken af de mennesker, som engagerer og involverer sig; præster, ansatte, sognebørn og menighedsråd.

 

Valgsangen ”Kalder på alle” beskriver med få ord, hvad det drejer sig om:

 

Kalder på alle, nu tid til at bruge din stemme.

Sammen, vi knytter et bånd, som enhver kan fornemme.

Stem, hvor du bor.

Fællesskabet spirer og gror

Blomstrer, hvor du hører hjemme.

 

Kalder på alle, i fællesskab sætter vi sammen.

Nye ideer vil skyde og vokse fra stammen.

Stem i, og få

mer, end du selv kan formå.

Kirken den skaber vi sammen.

 

Kirken er virkelig noget vi skaber sammen, og som vi alle har brug;

- i sorg og i glæde… i mørke og i lys!

Og kirken har brug for dig og din indsats for at være i live..for at blomstrer og være nærværende i hverdagslivet.

 

Derfor mød op og brug din stemme i Ålsø-Hoed-Vejlby-Homå sogne 15. sep. kl. 19 i Hr. Sørens Hus, Søren Quists Vej 29, 8500 Grenaa.

 

For hvert af vore 4 sogne skal have et menighedsråd, der varetager kirken og dens ansatte. Og som er med til at skabe rammerne og økonomien for hver vore 4 kirker – desværre oplever, at vi ikke kan skaffe mennesker, der vil træde ind i dette arbejde.

 

Hvis dette er en realitet i vore sogne, at der ikke er mennesker, som vil bruge deres tid og energi på at være menighedsrådsmedlem – kort sagt, vil involvere og engagerer sig i vore kirker – betyder det, at vi ikke får et lokal forankret menighedsråd, men derimod kommer under administration af et andet menighedsråd i en anden kirke/sogn.

Således vil det blive og være andre mennesker, der bor i et andet sogn, der kommer til at bestemme og varetage kirken og det kirkelige liv her hos os – det ønsker og håber vi vel ikke?

 

Derfor… Brug din stemme 15. september…..for vi har brug for den!

 

                                           

Menighedsrådene for Ålsø-Hoed-Vejlby-Homå sogne

                                                                                       &

                                                                 Sognepræst Maria Behrenthz

 

Læs mere her: https://xn--menighedsrdsvalg-mob.dk/kort-om-menighedsraadsvalget

Vigtig information konfirmander

Konfirmandundervisning 20/21

For de nye konfirmander starter konfirmandundervisningen på tirsdag d. 15/9-20. Der er undervisning i Hr. Sørens hus i Vejlby, Lyngby sognestue, Glesborg Sognehus og Ørum sognegård - konfirmanderne bliver hentet på Søren Kanne skolen og kørt i bus til de respektive steder.  Den ene bus køre til Lyngby og Vejlby,  og den anden køre til Ørum og Glesborg kl. 13.15.

 

Kontakt oplysninger

Henvendelse vedrørende dåb, bisættelse/begravelse og vielse til kirkekontoret:

Mandag - fredag 10-13, samt onsdag 15-17

Kirkekontoret - Pia Hougaard

Tlf.: 23 99 99 95 eller mail plh@km.dk